29 seconds of React

Bộ sưu tập cho React snippets giúp bạn hiểu mọi thứ trong 29 giây hoặc ít hơn.
Chú thích:
Tại sao lại là 29 giây hoặc ít hơn? Bài viết được dịch từ 30 seconds of React, theo nhà người ta, chúng ta có thể phải mất tới 30 giây để hiểu hết được ý nghĩa của một vấn đề nào đó, nhưng với tôi chúng ta là người Việt Nam, chúng ta phải khác biệt nên chúng ta chỉ cần 29 giây alien alien, và đó là lý do của tiêu đề đã bị đổi thành 29 seconds of React.
  • Sử dụng Ctrl + F hoặc command + F để tìm kiếm nhanh một snippet.
  • Contributions, hãy đọc contribution guide.
  • Snippets viết bằng React 16.8+, sử dụng hooks. Xem thêm Hooks

Xem Prerequisites

Các project khác


View on Github