Gradient Colors Collection Palette

Gradient Colors Collection Palette

Nếu bạn đang tìm kiếm các màu gradient cho thiết kế đồ họa, trang web hoặc ứng dụng. Mình xin giới thiệu cho các bạn một trang web với bộ màu được lựa chọn cẩn thận và bắt mắt nhất.

http://hexcolor.co/ là một trang web cung cấp miễn phí bao gồm 200 màu gradient khác nhau mà bạn có thể sử dụng. Bạn có thể sao chép các mã màu một cách tự động hoặc tải hình ảnh màu dưới dạng png.

Gradient Colors Collection Palette - Beautiful colored gradients
Gradient Colors Collection Palette – Beautiful colored gradients

In