Tại sao nên sử dụng Flow trong React

Tại sao chọn Flow

Để đặt ràng buộc type trong Javascript hay React chúng có những 3 tên tuổi nổi bật Typescript, PropTypes, Flow.

Flow là thư viện của Facebook, hỗ trợ tốt nhất cho React, đứng trên góc độ của người làm sell, nếu nói chúng ta sử dụng Flow từ Facebook sẽ ngon hơn, Typescript là superset của javascript, việc dùng Typescript cũng thay đổi khá nhiều thứ khác trong project, mình cảm thấy nó tiêu tốn khá nhiều thời gian hơn trong lúc dev, PropTypes đã ko còn được quan tâm nhiều như trước nữa từ sau khi có Flow

Còn theo như phát biểu từ những người tạo ra Flow (những developer trong Facebook)

“Chúng tôi built Flow vì thấy TypeScript đang đi theo hướng mà công đồng không mong đợi. Ví dụ, TypeScript cố tình không muốn đi theo hướng tập trung vào vấn đề type checking như một type system, không cung cấp việc generate ra document cho API với type đã định nghĩa. Nếu bạn muốn TypeScript làm cái gì, bạn cũng phải bảo nó hết, ko hoàn toàn tự động. Mặc dù từ TypeScript 2.0 họ bắt đầu để ý chuyện này, tuy nhiên còn phải rất lâu mới bắt kịp Flow nhé”

Setup Flow với React

Theo hướng dẫn trên tài liệu chính thức https://flow.org/en/docs/react/

Define type check cho Prop và State của cho React Component

import * as React from 'react';
 
type Props = {
 strType: string,
 numberType?: number
}
 
class App extends React.Component<Props> {
 render() {
  const {strType, numberType} = this.props;
  return (
   <div className='app'>
    <div>String {strType}</div>
    <div>Number {numberType}</div>
   </div>
  )
 }
}