Hướng dẫn cài đặt Python 3 trên Kali Linux – How to install Python 3 on Kali Linux

Xin chào tất cả mọi người, Python là một ngôn ngữ lập trình có thế nói là vô cùng “báo đạo” trong giới lập trình ngày nay.

Với các phiên bản của Kali Linux mặc định sẽ là python 2.x.x. Tuy nhiên để đuổi kịp theo thời đại, thì Python đã nâng cấp lên phiên bản Python  3 cũng khá lâu rồi.

Hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cài đặt Python 3 1 cách rất là simple trên Kali Linux. Ở đây mình hướng dẫn cài đặt Python 3.3.2.Bước 1: Mở Terminal và copy đoạn mã sau:

wget http://python.org/ftp/python/3.3.2/Python-3.3.2.tgz && tar -xvf Python-3.3.2.tgz

Bước 2: Tiếp tục gõ:

2.acd Python-3.3.2

2.b: ./configure

2.c: make

2.d: sudo make altinstall

Sau khi cài đặt xong để có thể sử dụng bạn phải gõ python3 để chạy, còn không mặc định sẽ là phiên bản Python 2 cũ kia.

Chỉ với các bước đơn giản như trên là bạn đã cài đặt thành công Python 3 trên Kali Linux.
Quá đơn giản phải không nào.

Chúc bạn thành công !

One response

  1. […] Hướng dẫn cài đặt Python 3 trên Kali Linux – How to install Python 3 on Kali Linux […]